Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC pojazdu

Ubezpieczenie OC pojazdu- obowiązkowe ubezpieczenie, regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC, zwalnia właściciela pojazdu, który je wykupił z odpowiedzialności finansowej wobec osób, którym wyrządził szkodę, podczas prowadzenie pojazdu.

Pamiętaj, że nawet jeden dzień bez ważnego OC niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe.

Zakres ubezpieczenie OC jest regulowany prawnie, zakres ochrony w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym pozostaje taki sam.

Sumy gwarancyjne polisy OC:

• 5 210 0000 euro- w przypadku szkód na osobie. Dotyczy jednego zdarzenia drogowego.

• 1 050 000 euro – w przypadku szkód na mieniu, również dotyczy jednego zdarzenia drogowego.

Kiedy mamy obowiązek wykupić polisę OC?

– Jeżeli pojazd został zakupiony w kraju jako używany należy zawsze upewnić się, że poprzedni właściciel miał zawartą polisę OC. Jeżeli okaże się , że takiej polisy poprzedni właściciel nie miał należy pamiętać aby w dniu zakupu pojazdu zawrzeć polisę.

– Natomiast jeśli pojazd został zakupiony nowy od dealera bądź sprowadzony z zagranicy taka polisa musi zostać zawarta najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji.

Wysokość kar w 2022 roku za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC:

Okres bez ochrony ubezpieczeniowej Rodzaj pojazdu mechanicznego

Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy OC rolników

  • Do 3 dni 1200 zł 1810 zł 200 zł 300 zł
  • Od 4-14 dni 3010 zł 4520 zł 500 zł
  • Powyżej 14 dni 6020 zł 9030 zł 1000 zł

Wybierając polisę OC, miej na uwadze cenę oraz pakiety dodatkowe takie jak. : AC, NNW, Assistance, Auto Szybę.

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie AC – Autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, które zabezpieczy pojazd przed kradzieżą, uszkodzeniami i zniszczeniami.

Należy pamiętać że umowa ubezpieczenia wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW – chroni Ciebie w sytuacji, kiedy kolizja bądź wypadek na drodze spowoduje u kierowcy i pasażera uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie ASS

Ubezpieczenie ASS (assistance) – dzięki temu ubezpieczeniu w razie wypadku bądź awarii możesz liczyć na pomoc o każdej porze dnia i nocy.