Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne

Kierowane jest do osób fizycznych którzy są właścicielami użytków rolnych powyżej 1 ha. Takie osoby mają obowiązek wykupienia polisy OC rolnika oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa

Jest to jedno z ubezpieczeń obowiązkowych. Reguluje to ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.