Ubezpieczenia szkolne

Ubezpieczenia szkolne.

Dedykowane są dla dzieci i młodzieży uczęszczających do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla studentów do 26 roku życia.